Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając firmie "Posiak Michał" oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub mailowy.
2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej firmy bądź złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
3. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, bez śladów użytkowania. Jeżeli towar nosi ślady użytkowania firma „Posiak Michał” jest uprawniona do obniżenia zwracanej Konsumentowi ceny.
4. Zwrot ceny towaru następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez firmę „Posiak Michał” oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten ulega wydłużeniu jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie został doręczony również towar.
5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta liczony jest od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
6. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym prawo odstąpienia na podstawie ustawy o prawach konsumenta nie obejmuje produktów o właściwościach określonych przez konsumenta, wykonanych na jego indywidualne zamówienie (np. pierścionki, obrączki) oraz produkty spersonalizowanych (np. przez grawerowanie).
7. Konsument w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do firmy „Posiak Michał”. Firma „Posiak Michał” nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany sposób dostarczenia towaru, firma „Posiak Michał” zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostarczenia towaru.  
9. Firma "Posiak Michał" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
10. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy firma "Posiak Michał" zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.