Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym od 25.12.2014 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.jubiler.lodz.pl jest własnością firmy „Posiak Michał” ul. Przybyszewskiego 63, 93 – 188 Łódź, NIP: 726 – 114 – 94 – 95 , Regon: 472936718, Tel. 665 558 561.
2. Zakazuje się kopiowania wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej www.jubiler.lodz.pl bez zgody właściciela witryny.
3. Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację o czym można znaleźć pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/.

§ 2 Składanie zamówień

1. Właściwości towarów (wyrobów jubilerskich) opisane są w informacji o danym produkcie. Towary mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z informacją o danym produkcie, mając przy tym, w szczególności na uwadze, iż:
a) każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów.
b) towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).
c) różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie sprzedawane produkty są nowe.
3. Produkty są cechowane zgodnie prawem probierczym obowiązującym w Polsce.
4. Wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach (zwłaszcza kolor złota, srebra, kamieni) może się nieznacznie różnić od rzeczywistego.
5. Produkty z kamieniami szlachetnymi są wysyłane z certyfikatami autentyczności.
6. W celu ustalenia rozmiarów obrączek i pierścionków, należy zapoznać się ze sposobami ustalania rozmiarów dostępnymi w zakładce Tabela Rozmiarów. W przypadku gdy podany przez Kupującego rozmiar będzie nieprawidłowy i możliwa będzie korekta tego rozmiaru, firma „Posiak Michał” dokona bezpłatnej jednorazowej jego korekty (każda ewentualna dalsza korekta podlega opłacie). W przypadku gdy korekta rozmiaru będzie niemożliwa, firma „Posiak Michał” umożliwia wymianę na właściwy rozmiar za dodatkową opłatą, której wysokość ustalana jest indywidualnie z Kupującym. Kupujący ponosi również koszty związane z przesyłką produktu. Firma „Posiak Michał” nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe ustalenie rozmiaru.
7. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
8. Firma „Posiak Michał” zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez firmę „Posiak Michał”
9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
10. Firma „Posiak Michał” nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
11. Firma „Posiak Michał” nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.jubiler.lodz.pl. poprzez wypełnienie wszystkich pól formularza dostępnego na stronie internetowej.
2. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli obu stron, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep.
3. W dniu złożenia zamówienia, najpóźniej na dzień następny klient dostaje wiadomość e – mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu (potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
4. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie specjalne, gdzie termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
5. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT, w tym celu należy w formularzu zamówienia zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę" i podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
6. Realizacja zamówienia następuje w podanym dla danego towaru terminie, liczonym od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin należy powiększyć o czas dostawy.
7. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, określony w zamówieniu, na koszt Klienta. Dostawy dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy i sposób dostaw.
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a) za pobraniem, należność pobiera listonosz lub kurier – produkty zostają wysłane w terminie podanym w opisie przedmiotu; w przypadku zamówień obrączek lub towarów grawerowanych realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu zadatku wynoszącego 30 % należności;
b) przelew bankowy na konto sklepu – płatność z góry (produkty zostają wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty w terminie podanym w opisie przedmiotu lub w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem);
c) poprzez wykorzystanie formy płatności PAYU – płatność z góry (produkty zostają wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty w terminie podanym w opisie przedmiotu lub w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem);
d) gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy po uprzednim telefonicznym bądź mailowym ustaleniu terminu.
Dane do przelewu:
Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Nr konta: 47 1940 1076 3093 1031 0000 0000
"Posiak Michał"
ul. Przybyszewskiego 63
93–188 Łódź
9. Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o ile nie wybrał formy płatności za pobraniem.
10. Zamówienia specjalne są realizowane indywidualnie na warunkach ustalanych z Klientem.

§ 4 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Firma „Posiak Michał” zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Firma „Posiak Michał” niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz firmy „Posiak Michał” chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
2. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Firmy „Posiak Michał” na numer podany na stronie internetowej do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem następnego ustępu.
4.Zmiana lub cofnięcie zamówienia przez Klienta nie jest możliwa w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie.
5. Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Firmę „Posiak Michał” należy rozumieć:
a) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki;
b) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez firmę „Posiak Michał” u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności firma „Posiak Michał” dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§ 5 Reklamacje

1. Firma „Posiak Michał” zobowiązuje się dostarczyć towary wolne od wad.
2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach (rękojmia).
3. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta.
4. Reklamację składa się poprzez:
a) przesłanie jej wraz z reklamowanym towarem (w sposób wskazany w zdaniu następnym) oraz potwierdzeniem zakupu (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna) do firmy „Posiak Michał” na adres: ul. Przybyszewskiego 63
93 – 188 Łódź albo
b) przekazanie jej wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna) bezpośrednio do salonu jubilerskiego "Posiak Michał"
5. Koszty wysyłki zostają zwrócone po uwzględnieniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Do rozpoznania reklamacji niezbędne jest zapoznanie się przez firmę „Posiak Michał” z reklamowanym towarem.
7. Firma „Posiak Michał” nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§ 6 Gwarancja

1. Gwarancja dotyczy wad ukrytych.
2. Uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika nie podlegają gwarancji.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny składając firmie "Posiak Michał" oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres pocztowy lub mailowy.
2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej firmy bądź złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.
3. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie nieuszkodzonym, bez śladów użytkowania. Jeżeli towar nosi ślady użytkowania firma „Posiak Michał” jest uprawniona do obniżenia zwracanej Konsumentowi ceny.
4. Zwrot ceny towaru następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez firmę „Posiak Michał” oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin ten ulega wydłużeniu jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie został doręczony również towar.
5. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta liczony jest od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
6. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W związku z powyższym prawo odstąpienia na podstawie ustawy o prawach konsumenta nie obejmuje produktów o właściwościach określonych przez konsumenta, wykonanych na jego indywidualne zamówienie (np. pierścionki, obrączki) oraz produktów spersonalizowanych (np. przez grawerowanie).
7. Konsument w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do firmy „Posiak Michał”. Firma „Posiak Michał” nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany sposób dostarczenia towaru, firma „Posiak Michał” zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego oferowanego przez siebie sposobu dostarczenia towaru.
9. Firma "Posiak Michał" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
10. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy firma "Posiak Michał" zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 8 Dane osobowe

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach www.jubiler.lodz.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub
c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

3. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy "Posiak Michał" odpowiedzialni za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w www.jubiler.lodz.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

6. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.jubiler.lodz.pl

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie firmy "Posiak Michał" oraz na stronie internetowej www.jubiler.lodz.pl
2. Firma "Posiak Michał" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach.
3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe z realizowania umowy sprzedaży między sklepem, a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą zgodną dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedającego.

Warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym do 25.12.2014 r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.jubiler.lodz.pl jest własnością firmy „Posiak Michał” ul. Przybyszewskiego 69, 93 – 126 Łódź, NIP: 726 – 114 – 94 – 95 , Regon: 472936718, Tel. 665 558 561.
2. Zakazuje się kopiowania wszelkich treści zamieszczonych na stronie internetowej www.jubiler.lodz.pl bez zgody właściciela witryny.

 

§ 2 Składanie zamówień


1.Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów.
b) Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości).
c) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie sprzedawane produkty są nowe.
3. Produkty są cechowane zgodnie prawem probierczym obowiązującym w Polsce.
4. Wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach (zwłaszcza kolor złota, srebra, kamieni) może się nieznacznie różnić od rzeczywistego.
5. Produkty z kamieniami szlachetnymi są wysyłane z certyfikatami autentyczności.
6. W celu ustalenia rozmiarów obrączek i pierścionków, należy zapoznać się ze sposobami ustalania rozmiarów dostępnymi w zakładce Tabela Rozmiarów. W przypadku gdy podany przez Kupującego rozmiar będzie nieprawidłowy, możliwa jest bezpłatna jednorazowa jego korekta (każda następna jest płatna), natomiast gdy korekta nie będzie możliwa, wymiana za dopłatą na właściwy rozmiar. Wysokość dopłaty ustalana jest indywidualnie z kupującym. Kupujący ponosi koszty związane z przesyłką produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe ustalenie rozmiaru.
7. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
8. Firma „Posiak Michał” zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez firmę „Posiak Michał”
9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
10. Firma „Posiak Michał” nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane na stronie www.jubiler.lodz.pl. W dniu złożenia zamówienia, najpóźniej na dzień następny klient dostaje wiadomość e – mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu.
2. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu, nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie specjalne, gdzie termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
3. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT, w tym celu należy w formularzu zamówienia zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę" i podać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.
4. Dostawa produktów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, określony w zamówieniu, na koszt Klienta.
5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a) za pobraniem, należność pobiera listonosz lub kurier – produkty zostają wysłane po wpłaceniu na nasze konto zadatku wynoszącego 30 % należności (dotyczy zamówień o wartości powyżej 300 PLN);
b) przelew bankowy na konto sklepu – płatność z góry (produkty zostają wysyłane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty, lub w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem).
c) gotówką – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy.
Dane do przelewu:
Nazwa banku: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Nr konta: 47 1940 1076 3093 1031 0000 0000
"Posiak Michał"
ul. Przybyszewskiego 69
93–126 Łódź
6. Zamówienia specjalne są realizowane indywidualnie na warunkach ustalanych z Klientem.

§ 4 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Firma „Posiak Michał” zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Firma „Posiak Michał” niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz firmy „Posiak Michał” chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
2. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny,
3. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Firmy „Posiak Michał” na numer podany na stronie internetowej do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem następnego ustępu.
5. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie.
6. Firma „Posiak Michał” rozpoczyna realizację:
a) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki;
b) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez firmę „Posiak Michał” u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności firma „Posiak Michał” dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.

§ 5 Reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
2. Reklamację składa się poprzez jej:
a) przesłanie wraz z reklamowanym towarem (w sposób wskazany w zdaniu następnym) oraz potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT i inne) do firmy „Posiak Michał” na adres: ul. Przybyszewskiego 69
93 – 126 Łódź albo
b) przekazanie wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT i inne) do salonu jubilerskiego "Posiak Michał"
3. Koszty wysyłki zostają zwrócone po uwzględnieniu reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
4. Firma „Posiak Michał” nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy składając firmie "Posiak Michał" oświadczenie na piśmie.
2. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
a) towar nie może być uszkodzony, nosić śladów użytkowania, z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna, dokumentująca dokonanie zakupu i inne)
b) koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,
c) cena towaru zostanie przelana na konto wskazane przez Klienta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni. Koszty przesyłek poniesione przez Klienta nie są zwracane. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
3. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub wykonywanych na zamówienie (pierścionki, obrączki, itp.).
5. Firma "Posiak Michał" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy firma "Posiak Michał" zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 7 Dane osobowe

1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez firmę "Posiak Michał", w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
2. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym firma "Posiak Michał" poweźmie wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.
3. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
c) dobrowolności podania danych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie firmy "Posiak Michał" oraz na stronie internetowej www.jubiler.lodz.pl
2. Firma "Posiak Michał" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmiana Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
3. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim. Wszelkie spory wynikłe z realizowania umowy kupna – sprzedaży między sklepem, a konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby to niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą zgodną dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej przez sprzedającego.