Sposób pierwszy

W przypadku gdy masz już pasujący pierścionek (obrączkę) ustalenie rozmiaru jest proste.
Użyj suwmiarki aby dokonać pomiaru średnicy wewnętrznej posiadanego pierścionka (obrączki), pomiaru dokonaj w kilku różnych miejscach i oblicz średnią z pomiarów.
Odszukaj w poniższej tabeli rozmiar odpowiadający danej średnicy.

Sposób drugi

Udaj się do najbliższego jubilera i poproś o zmierzenie palca (taka usługa jest na ogół bezpłatna). Po dokonaniu pomiaru zapytaj o średnicę wewnętrzną, która odpowiada danemu rozmiarowi.
Odszukaj w poniższej tabeli rozmiar odpowiadający danej średnicy.
 
Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką ani centymetrem krawieckim, ponieważ palec łatwo ulega ściskaniu i uzyskany wynik może być mniejszy niż powinien być.